Suvajsko međugorje

Suvajsko međugorje

Suvajsko međugorje se nalazi u općini Bosanska Krupa te je od općinskog centra udaljeno 17 kilometara. Ovo područje je bogato šumom i pašnjacima, te izvorima. Suvajsko međugorje je rezervat prirodnih predjela sa površinom od 50 hektara.

Prikupi sadržaj