Klisura Čude

Klisura Čude

Klisure Čude u mjestu Čude kod Olova sastoje se od tri dijela koja imaju ukupnu dužinu 1100 metara. Prva, klisura Stijena se okomito obrušava u rijeku Stupčanicu. Glavna klisura koja se nalazi 1,5 km od prve naziva se Čude-Klam. Dio ove klisure pod nazivom Srihin je dijelom potpuno gol i okomit, a dug je otprilike 350 i visok preko 200 metara.

Prikupi sadržaj