Kanjon Vrbasa

Kanjon Vrbasa

Kanjon Vrbasa je 1955. zaštićen kao rezervat prirodnih predijela Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika i kulture SR BiH. Smješten je između Jajca, na jugu, i Banje Luke na sjeveru.

Prikupi sadržaj