Kanjon Rakitnice

Kanjon Rakitnice

Rijeka Rakitnica, jedna od najvećih pritoka duboke rijeke Neretve, izdubila je između planina Bjelašnice i Visočice 26 kilometara dugačak, teško pristupačan i nevjerovatno lijep kanjon.

Prikupi sadržaj