Jahorina

Globalno zagrijavanje i (ne)ekonomičnost naših skijališta

Ovih godina svjedočimo posljednjim danima komercijalno održivog skijanja na Jahorini i Bjelašnici!

Jahorina

Jahorina planina kod Pala

Prikupi sadržaj