Dolomitično područje Vrtaljica

Dolomitično područje Vrtaljica

Šira okolina Konjica je područje sa posebnim vrijednostima biodiverziteta. Smješten na prelazu između sjevernih dijelova Hercegovine i planina koje čine južni obod sarajevske kotline, Konjic se najvećim dijelom nalazi na dolomitnoj geološkoj podlozi.

Prikupi sadržaj