Cicelj planina

Cicelj planina

Cicelj je planina u Istočnoj Bosni. U podnožju planine nalazi se gradić Čajniče i izvor rijeke Janjine, pritoke Drine. Najviši vrh planine se nalazi na 1433 metara nadmorske visine.

Prikupi sadržaj