Vrelo Bosne

Prvi korak je sanacija drvoreda u Velikoj aleji

Predsjedavajući Skupštine KS Denis Zvizdić i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić ozvaničili su jučer početak rada JU Spomenik prirode "Vrelo Bosne" zasadivši crveno cvjetni kesten.

- Prvi projekt, koji ćemo raditi u saradnji sa Šumarskim fakultetom, jeste sanacija Velike aleje. Prije svega, utvrdit ćemo u kakvom je stanju drvored, kako ga je moguće sanirati, način revitalizacije, odnosno liječenja ili zamjene stabala.... Puno je planova, ali finansijska situacija, nažalost, limitira veće projekte, barem u ovoj prvoj godini - kazala je Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša.

Direktor Ustanove Osman Delić rekao je da imaju u planu educirati posjetioce kako da se ponašaju na području zaštićene zone.

- Imamo u planu od naredne godine naplaćivati ulaz. To će biti neki simboličan iznos, koji ćemo kasnije uložiti u održavanje. Već sedam dana nema nelegalnih prodavača na izletištu - kazao je Delić.

Prema njegovim riječima, na ovom izletištu više nema roštiljanja, što su građani Sarajeva s odobravanjem prihvatili.

Promovirana nošnja


Kako bi privukli što veći broj turista, dosadašnja nošnja kočijaša, izgled kočija i konja totalno su izmijenjeni, što je jučer i promovirano. Naime, kočijaši će od sada nositi jednoobraznu tradicionalnu nošnju.

- Uniforme su dobila 32 kočijaša, koliko ih je dobilo odobrenje za obavljanje ove tradicionalne djelatnosti, po kojoj je Sarajevo prepoznatljivo u svijetu - pojasnila je Krvavac.Autor: A. KRCIĆ

Vrelo Bosne konačno pod zaštitom?

Glavni zadatak novoformiranog preduzeća Spomenik prirode "Vrelo Bosne" je zaštita okoliša, prvenstveno Parka prirode Vrelo Bosne, površine 603 hektara. Posao će biti proširen i na Skakavac i Bijambare. Prezentacija programa rada i zvaničan početak poslovanja je 6. maj, u okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, kazao je za "Dnevni avaz" ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić.

- Cilj ovog preduzeća bit će edukacija i usmjerenje posjetilaca kako se treba ponašati u prirodi. Osim toga, do kraja godine bit će uposleno i nekoliko inspektora, koji će biti na terenu i eventualno pisati naloge, a kazne izriču nadležni sudovi - pojasnio je Jusić.

Inspektori će spriječiti daljnju gradnju na Vrelu Bosne, proširivanje ljetnih bašti, nedozvoljeno zauzimanje javne površine, nelegalno postavljanje štandova, paljenje vatre, pranje vozila...

- Planirano je da se u dogledno vrijeme počne naplaćivati ulaz na Vrelo Bosne jer je to praksa u svijetu kada su u pitanju zaštićeni spomenici. Zbog toga će veći dio Vrela Bosne biti ograđen, a uz pomoć Kantona, planirana je obnova mostova. Ovo preduzeće u početku neće samostalno moći ulagati, a cilj nam je da bude samoodrživo - kaže Jusić.

Statistika

450.000 KM
početni budžet

10
uposlenih do kraja godine

Nošnje za kočijaše

Prije zvaničnog početka rada preduzeća, trebale bi biti gotove nošnje za kočijaše te bi do kraja trebalo biti uređeno stajalište. Tako bismo 6. maja mogli promovirati i tu tradicionalnu ponudu ovog prekrasnog područja, najavio je Jusić.


Izdat nalog za uklanjanje dograđenog dijela restorana Labud

Općinski urbanističko-građevinski inspektor izdao je 22. aprila Rješenje o rušenju dograđenog novog objekta i novoizgrađene platforme za ljetnu baštu investitoru HBRP "Hoteli Ilidža", vlasniku restorana "Labud" smještenog na lokalitetu Spomenika prirode "Vrelo Bosne".

Rješenje je izdato u skladu sa zaključkom o zaustavljanju bespravne gradnje na lokalitetu Spomenika prirode "Vrelo Bosne", koji je na 13. sjednici donijela Vlada Kantona Sarajevo, saopćeno je danas iz Pres-službe Kantona Sarajevo.

Rok za rušenje spomenutih dograđenih objekata je sedam dana od dana prijema Rješenja.

Rješenje o rušenju uručeno je 23. aprila predstavniku investitora Aliji Budnji, te od tog dana počinje sedmodnevni rok za njegovo izvršenje.

S obzirom na to da je potrebno ispoštovati procedure propisane Zakonom o prostornom uređenju, rok za rušenje spomenutih objekata je prolongiran.

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, općinski urbanističko-građevinski inspektor će ukoliko investitor ne poruši spomenute objekte u predviđenom roku, donijeti Zaključak o izvršenju rješenja u roku od tri dana, bez mogućnosti žalbe i prolongiranja izvršenja.

Spomenutim Zakonom je propisano da građevinski inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti da se sporna građevina ili njen dio ukloni, odnosno uspostavi prijašnje stanje, ako se gradi ili je izgrađeno suprotno odredbama spomenutog Zakona.

Zaustaviti bespravnu gradnju na Vrelu Bosne

Nakon što je prihvatila Informaciju o poduzetim aktivnostima u cilju suzbijanja nedozvoljenih radnji na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne", koju je sačinilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas zaključke u cilju zaustavljanja bespravne gradnje na tom lokalitetu.

"Bespravni građevinski radovi, adaptacija, rekonstrukcija i proširenje restorana "Labud", te izgradnja septičke jame za postojeći objekt i prokopavanje javne zelene površine predstavljaju i ekološki incident najvećeg stepena koji ugrožava zdravlje stanovnika Sarajeva i uništava izuzetno vrijedno prirodno bogatstvo, vodne resurse i sve druge eko potencijale i dovodi do degradacije zaštićenog područja "Vrela Bosne", saopćila je Press služba KS.

Stoga je, kako se ističe, Vlada naložila ministarstvima KS da svako iz svog djelokruga rada odmah izdaju nalog nadležnim inspektorima za preduzimanje zakonom propisanih radnji u cilju uklanjanja bespravno izgrađenog objekta koje mora biti obavljeno najkasnije do ponedjeljka, 27. aprila, u saradnji s KJKP "RAD" i uz asistenciju policije.

Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju suzbijanja bespravne gradnje na "Vrelu Bosne" bit će dostavljena nadležnom tužilaštvu da bi hitno bile poduzete aktivnosti i područje Spomenika prirode "Vrelo Bosne" stavilo pod zaštitu i osiguralo očuvanje ispravnosti vode i drugih brojnih sadržaja tog zaštićenog područja.

Nezakonite radnje na području Vrela Bosne

Stanje na području Vrela Bosne posljednjih dana kulminira nezakonitim radnjama i gradanjama u najužem prostoru koje je zaštičeno kao izvor pitke vode i kao prirodni prostor.

Vrelo Bosne je vodozaštitna zona i Spomenik prirode, a stanje narušava ugostiteljski objekat "Labud", upozorilo je Ekoudruženje "Neolit".

Pored trajnog oštećenja okoliša i njegovih ambijentalnih vrijednosti takvo stanje može uzrokovati loš kvalitet pitke vode za građane Sarajeva.

Udruženje "Neolit" u svom saopćenju navodi da su reagirali prema svim nivoima vlasti premijeru i Skupštini Kantona Sarajevo, gradonačelniku Sarajeva i načelniku Općine Ilidža i predložili metodu zaštite okoliša i primjenu principa potpune zabrane rada, odnosno uklanjanje-rušenje objekta.


Vrelo Bosne dobija čuvare prirode

Prioritet u narednom periodu za Vrelo Bosne biće zapošljavanje čuvara prirode koji će voditi računa o ponašanju na ovom izletištu i zajedno s komunalnim redarima radiće na očuvanju prirode.

Ovo je najavio Abid Jusić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoline KS.

Početkom rada Javne ustanove "Spomenik prirode Vrelo Bosne" i obezbjeđenjem budžetskih sredstava, kako je naveo, ovaj biser prirode biće značajno unaprijeđen. 

U saradnji sa preduzećem "Park" i Šumarskim fakultetom biće pregledana stabla u Velikoj aleji i, gdje bude neophodno, biti zasađena nova.

Za direktora novoformirane Javne ustanove "Spomenik prirode Vrelo Bosne" izabran je Osman Delić, aktuelni direktor "Parka", ali on još nije preuzeo novu dužnost, jer se čeka usvajanje budžeta KS.

"On je imenovan na novu funkciju, međutim i dalje obavlja dužnost direktora 'Parka', s obzirom na to da ne može preuzeti nove dužnosti dok ne bude usvojen budžet, jer je ova ustanova od ove godine budžetski korisnik", rekao je Jusić.

Javni konkurs za izbor novog direktora KJKP "Park" biće raspisan odmah po usvajanju budžeta, a želja ministra, iako u vidu nema ni jedno ime koje bi predložio, jeste da o imidžu grada u narednom periodu vodi računa žena.

"Održavanje čistoće grada, uređenje zelenih površina, idejna rješenja za uređenje parkova su poslovi koje bi na najbolji način obavljala žena i nadam se da će se moja želje i ostvariti u čemu je potrebna pomoć javnosti, a i prijavljivanje kompetentnih osoba na konkurs", dodao je Jusić.


Nelegalni lov i sječa

SARAJEVO - Sarajevska izletišta i parkovi prirode na stalnoj su meti nesavjesnih građana, a sve je više pritužbi eko-udruženja i planinara o nelegalnoj sječi drveća i nelegalnog lova.

Elma Karović, upraviteljica parkova prirode "Skakavac" i "Bijambare", kaže da često nalaze razbijene informativne table i da ih stalno moraju mijenjati.

"Što se tiče nelegalne sječe šume u parku 'Skakavac' i žalbi eko-udruženja i planinara, mogu pouzdano potvrditi da u parku 'Skakavac' nema nelegalne sječe. Ali, 'Skakavac' vam je širok pojam, mnogo je šume koja izlazi iz okvira Kantona Sarajevo i kojom ne gazduju 'Sarajevo šume', tako da je moguće da nelegalne sječe ima na drugim područjima", kaže Karovićeva.

Prema njenim riječima, donedavno je veliki problem bio nelegalni lov, ali da je toga sada puno manje.

"Imamo dogovor sa lovačkim udruženjima i on se uglavnom poštuje, mada se često desi situacija da lovački psi budu pušteni u parkove. Onda se lovci pravdaju da su psi zalutali", objašnjava Karovićeva.

Ona ističe kako građani još nemaju razvijenu svijest o ljepotama koje ih okružuju, te da često, u jeku sezone na izletištu Skakavac i Bijambare nalaze smeće i uništen mobilijar.

I u "Sarajevo šumama" kažu da građanima nedostaje educiranosti kada je u pitanju zaštita šume i prirode uopšte, te da je veliki problem sa nelegalnom sječom šume u Kantonu Sarajevo.

Sarajka Fahira L. kaže da svakog vikenda ide na neko od sarajevskih izletišta, te da je svjedok tome da smeća ima svuda, kao i da klupe, kante za smeće i stolove stalno uništavaju.

"Planinari nam također stalno pričaju kako viđaju lovce u područjima kojima gazduju općine i 'Sarajevo šume', kao i da je povećana sječa šume", kaže ova sugrađanka.

Suad Hećo, izvršni direktor u preduzeću "Park", koje je zaduženo za izletišta Vrelo Bosne i Stojčevac, kaže da je najveći problem što građani konstantno uništavaju zelene površine.

"Konstantni nam je problem s informativnim pločama - građani ih stalno uništavaju, kao da su sebi dali u zadatak da ruše i sklanjaju table i onemogućavaju informacije", kaže Hećo.

Tvrdi da im je najveći problem na izletištima Vrelo Bosne i Stojčevac kada su lijepi dani.

"Ljudi roštiljaju na zelenim površinama, bacaju smeće ribama, ostavljaju ga po zelenoj površini, lome kante, klupe i to je strašno. Jedno vrijeme smo šutjeli. Pokušali smo da ne kukamo na građane Sarajeva, ali ovo je prevršilo mjeru i moram da kažem da nikakve kulture i odgoja nemamo", rekao je Hećo.

Kada je u pitanju izletište Barice u općini Stari grad kažu da nemaju saznanja o nelegalnom lovu i sječi drveća, ali mole građane da ukoliko raspolažu ikakvim informacijama, da ih o tome obavijeste.

Karovićeva ističe da svake godine imaju problem kome povjeriti sječu oboljelih i porušenih stabala u parkovima prirode u toku zime.

"Uvijek angažiramo privatnike koji volovima izvlače polomljena i oboljela stabla iz šume. Trenutno ništa ne radimo u parku 'Skakavac' jer je zima i sve je zaleđeno", objašnjava Karovićeva.


Aktivnosti na zaštiti Vrela Bosne

Zabranjeno parkiranje i paljenje vatre

Kako bi se spriječilo zagađivanje, ali i nepoželjno ponašanje svih koji dođu na Vrelo Bosne, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo finansira projekat postavljanja panoa s različitim obavještenjima. Prema riječima Zijade Krvavac, stručnog savjetnika u ovom ministarstvu, na panoima se nalaze obavještenja o poželjnom i nepoželjnom ponašanju posjetilaca ovog izletišta. Tako su na drvenim stubovima istaknuta obavještenja o zabrani paljenja vatre, plivanja, bacanja smeća i parkiranja automobila.

“Zakonom su utvrđene dvije zone koje se nalaze pod zaštitom. U tim zonama zakonom je predviđeno i propisano šta je dozvoljeno, a šta nije. Postavljanje panoa s obavještenjima fokusirano je na nukleus, odnosno na centar Vrela Bosne“, istakla je Krvavac.

Međutim, postavljanje panoa nije jedini projekat koji resorno ministarstvo provodi na očuvanju i zaštiti jednog od najvećih sarajevskih izletišta. Izgradnja stajališta za fijakeriste je još jedan od projekata koji će Varelo Bosne učiniti ljepšim i, što je najvažnije, spriječiti zagađivanje vodozaštitne zone.

“Prva faza stajališta za fijakeriste je završena. To je izuzetno značajan, složen i skup projekat. U prvoj fazi postavljen je separator i urađeni podzemni radovi, a u toku su pregovori oko druge faze projekta koja podrazumijeva nadzemne radove. Sredstva će biti obezbijeđena rebalansom budžeta“, naglasila je Krvavac.

Sadašnje stajalište za fijakeriste smješteno je tačno iznad vodotoka Bosne, a prema riječima Zijade Krvavac, izgradnjom novog stajališta eliminisaće se štetni uticaji na podzemne vode.


Prikupi sadržaj