Vjetrenica

Uprkos zabrani općina pretvara Vjetrenicu u gradilište

Nakon što smo od strane speleološke udruge "Vjetrenica-Popovo polje" obaviješteni o bespravnoj gradnji ispred Vjetrenice, koja se odvija pod pokroviteljstvom općine Ravno, odlučili smo se obratiti Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika s željom da saznamo kakav je njihov stav po tom pitanju te namjeravaju li poduzeti odgovarajuće korake. Napominjemo, Komisija je 3. augusta ove godine pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice nacionalnim spomenikom, te zabranila bilo kakve ilegalne radove u periodu od godinu dana nakon dana podnošenja prijedloga.


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice nacionalnim spomenikom!

Dobra vijest! Vjetrenica je, zahvaljujući svima vama koji ste potpisali peticiju, korak bliže svojoj institucionalnoj zaštiti. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice kulturnim pejsažom – nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čime je Vjetrenica dobila aktivnu zaštitu.

Zahvaljujući pokrenutom postupku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, sada su nam napokon otvorena vrata za transparentan dijalog sa Federalnim Ministarstvom za okoliš i turizam o budućnosti Vjetrenice. Molimo vas da nastavite svoje učešće u kampanji za zaštitu ovog vrijednog kulturno-historijskog objekta. Naša razmišljanja i brige su relevantni i trebaju doprijeti do svih razina vlasti i društva.

Za više informacija o kampanji kao i o načinu na koji se možete uključiti, možete nas kontaktirati na: admin@ekoakcija.com

Hvala svima,

Eko Akcija

 

Saopštenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Predmet: Kulturni pejzaž - pećina Vjetrenica, općina Ravno

- zahtjev za dostavu dokumentacije

Komisija za očuvanje spomenika pokrenula je, na osnovu peticije dostavljene 03. 08. 2009. godine, postupak za proglašenje sljedećeg dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

  • Kulturni pejzaž - pećina Vjetrenica, općina Ravno

Za potrebe vođenja postupka, molimo da nam u što kraćem vremenskom roku dostavite sve vama raspoložive podatke o pomenutim dobrima, uključujući:

  • tačnu lokacija dobra (općina, naseljeno mjesto, katastarska čestica, katastarska općina, izvod iz katastra),
  • sadašnjeg vlasnika i stanje (zemljoknjižni uložak, opis sadašnjeg stanja dobra sa fotografijama),
  • dokumentaciju o predviđenoj zaštiti (rehabilitaciji) dobra sa predračunom radova,
  • dokumentaciju o izvornom stanju dobra (vrijeme izgradnje, opis, fotografije, popis lierature u kojoj je moguće pronaći podatke o dobru i sl.),
  • eventualne posebne napomene, sugestije, i vaš stav u vezi sa proglašenjem dobra nacionalnim spomenikom,

Također, u skladu sa članom V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni u Hercegovini, molimo nadležne organe općine Ravno da nam dostave i stav vlasnika zemljišnih parcela na kojima se nalaze spomenici, kao i njihove eventualne promjene i sugestije u vezi s proglašenjem nacionalnim spomenicima, u roku od 7 do 10 dana, a najkasnije do 04. 09. 2009. godine.

Ukoliko do navedenog datuma ne dostavite sugestije vlasnika smatrat ćemo da nemaju primjedbi u vezi s proglašenjem.

Prema odredbama člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u periodu od godinu dana od dana podnošenja prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom, odnosno do donošenja konačne odluke Komisije, svi nadležni organi vlasti, institucije i pojedinci dužni su da se suzdrže od preduzimanja mjera koje mogu oštetiti to dobro.

Odredbom člana VII Aneksa 8. propisana je obavezna saradnja sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, uključujući i pružanje traženih informacija.

Tražene podatke možete poslati na adresu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Obala Kulina Bana1, Sarajevo. Kontakt osoba: Zijad Halilović - saradnik za arheologiju.

S poštovanjem,

Pomoćnik izvršnog dužnosnika

Mirzah Fočo


Kako obezvrijediti Vjetrenicu, bez suvišnog zašto

2007. godine je Vlada Federacije BiH objavila strateški dokument pod imenom "Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2007.-2010. godina” kojim je bilo predviđeno uspostavljanje nacionalnog parka "Popovo polje – Vjetrenica”. Uspostava tog nacionalnog parka ulazi i u operativne planove za 2007. dva ministarstva, Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva okoliša i turizma.
Nakon dvogodišnjeg zatišja, Vjetrenica sada ima potpuno drugačiji tretman.

Prijave za ugrožavanje integriteta Specijalnog geološkog rezervata Vjetrenica

Grupa za podršku Vjetrenici uputila je na više domaćih i međunarodnih adresa prijave za ugrožavanje integriteta visoke kategorije zaštite Specijalnog geološkog rezervata Vjetrenica u Popovu polju, koje se čine bespravnom gradnjom na tom području. Prijave su upućene Konvenciji biološke raznolikosti i Bernskoj konvenciji, Federalnoj inspekcije zaštite okoliša te županijskom Ministarstvu prostornog uređenja odnosno Ministarstvu trgovine i okoliša.
U prijavama se upozorava na nastavak protuzakonitih radnji u Specijalnom geološkom rezervatu Vjetrenica izgradnjom drvene kuće neposredno kod ulaza u pećinu, kojom se krše članovi 31., 33., i 35., u vezi sa članom 50., Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 33/03).
Prema još uvijek važećim odredbama Zakona o zaštiti prirode BiH ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965.), pećina Vjetrenica ima visoki status zaštite kao Specijalni geološki rezervat, stanište je dviju vrsta za međunarodne "Crvene liste", nalazi se u "Smaragdnoj mreži" Bosne i Hercegovine, kandidat je za Svjetsku baštinu UNESCO-a, tako da nikakva izgradnja unutar zaštićenog područja mimo radnji predviđenih odgovarajućim planom upravljanja ne bi smjela biti dozvoljena.
Od međunarodnih konvencija zatraženo je pomognu jačanje zakonitosti i položaja visokozaštićene prirode u BiH, a od inspekcija i ministarstava da sankcioniraju počinitelje i poduzmu sve da se zaštićeno područje dovede u prvobitno stanje.

Protuzakonita brvnara pred Vjetrenicom

Pored ulaza u Vjetrenicu počela je danas nicati drvena brvnara koja bi navodno trebala služiti za turističku ponudu špilje. Prema odgovorima radnika, iza gradnje stoji lokalna vlast, koja je unatoč upozorenjima Speleološke udruge Vjetrenica – Popovo polje počela bez dozvole s radovima na ovom zaštićenom spomeniku prirode.

Speleološka udruga poziva vlasti da hitno zaustave svaku intervenciju bez dozvole, jer u Rješenju o zaštiti Vjetrenice (broj 103. od 22.6.1959.), stoji da je „zabranjena svaka gradnja ili ma kakva promjena oblika terena u njegovoj neposrednoj okolini bez prethodne dozvole Zavoda. Bilo kakva fizička ili pravna osoba koja to radi dužna je o svom trošku prema uputstvima Zavoda vratiti zaštićeni spomenik u prvobitno stanje ili nadoknaditi štetu". U Rješenju stoji da je Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, u smislu člana 1 i 19 Zakona o zaštiti spomenika kulture, koji je objavljen u Službenom listu od 3.4.1947., donio rješenje kojim se Vjetrenica u selu Zavala 25.1.1950. stavlja pod zaštitu države.

U Rješenju stoji da se Vjetrenica kao spomenik pod zaštitom države ne smije rušiti, prepravljati, doziđivati ni restaurirati bez prethodne dozvole Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, kojeg je kasnije naslijedio Republički zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa. Ovom Zavodu, Zakonom o zaštiti prirode iz 2003. oduzeta je nadležnost nad zaštitom prirode, a da nije osnovano novo tijelo, čime je Federacija BiH počinila protuzakonito djelo protiv zaštite prirode. Naime, nitko ne smije onemogućiti zaštitu prirode, a za provođenje Zakona o zaštiti prirode zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Međunarodno društvo za podzemnu biologiju i Radna grupa za krš i pećine Međunarodne unije za očuvanje prirode upozorili su više puta vlasti u BiH da obustave sve radnje oko Vjetrenice jer bi svijet mogao izgubiti jedno od najvećih dragulja prirode ove vrste.Bh. vlasti nisu ni odgovorile na pismo niti su postupile po njemu u zaštitit prirode.


Najbolji učenici razlog 7. provale Vjetrenice

Eko-kamp Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH jučer je posjetio Vjetrenicu kojom prilikom je ignorirana uloga Speleološke udruge Vjetrenica- Popovo polje. Organizator kampa dogovorio je posjet s općinom Ravno, zbog čega je u Vjetrenicu provaljeno sedmi put u posljednjih pet tjedana. Speleološka udruga Vjetrenica – Popovo polje izražava žaljenje što jedna plemenita akcija iskorištena kao paravan za novo nasilno provaljivanje vrata na Vjetrenici koje je urađeno u nazočnosti općine Ravno. Speleološka udruga, koja štiti Vjetrenicu od 1999. i potiče rješavanje njezina zakonskog položaja, upozorava javnost da nikakva odluka nije donesena oko Vjetrenice niti može bit donesena bez poštivan ja procedure, te da je nasilje neprihvatljivo bez obzira tko iza njega stoji. Istodobno, novi kurs Ministarstva okoliša i turizma FBiH djeluje groteskno kad se za partnera uzima grupe ljudi koja je najveća opasnost Vjetrenici, a pri tome istinske zaštitnike Vjetrenice proglašava lažnima i kriminalnima. Jednako je groteskan naslov kampa „Invazivne biljne vrste" koji sugerira opasnost od bilja, a za kamenolome i crpke za vodu oko Vjeterenice se kaže da nisu „invazivne", unatoč oštrim opomenama vrhunskih svjetskih stručnjaka.

U taj kurs spada i pokušaj da se Vjetrenice s vrhunske svjetske baštine svede na trećerazrednu regionalnu razinu, te da se bez ikakve odluke odbaci plan Federalne vlade za 2007-2010 o Vjetrenici kao nacionalnim parkom. Postoji niz sumnji da je cilj tih „mjera" da Vjetrenica postane lakši plijen tobožnjim poslovnim ljudima koji se skrivaju iza jedne male općine bez potrebnih kapaciteta. Speleološka udruga svojim neoklonjivim poslanjem smatra očuvanje Vjetrenica i njezino proglašenje najvišom kategorijom zaštite, u čemu ima bezrezervnu podršku svjetske znanosti i nezavisne domaće i regionalne javnosti


Sudionici znanstvenog skupa „Škola klasičnog krša“ podržali zaštitu Vjetrenice

Sudionici 17. međunarodnog znanstvenog skupa „Škola klasičnog krša“, koji sutra završava radom u Postojni, podržali su zaštitu Vjetrenice koju poduzima Speleološka udruga "Vjetrenica" i pismo upozorenja koje je bh. vlastima uputilo Međunarodno društvo za podzemnu biologiju.

Vodeći svjetski stručnjaci za krš ističu da je Vjetrenica jedinstvena svjetska pećina i jako osjetljiv ekološki sustav, te da bi neprikladna upotreba mogla izazvati nepopravljivu štetu njezinim prirodnim vrijednostima. Oni su istaknuli da će poduzeti mehanizme zaštite koji stoje na raspolaganju međunarodnim tijelima, ali su naglasili da bi bilo najbolje problem riješiti unutar Bosne i Hercegovine.

Svoju potporu posebno su istaknuli počasni predsjednik Međunarodne speleoeloške unije Arrigno Cignja, urednik aktualne eniklopedije znanosti o kršu i pećinama John Gunn, voditelj postdiplomskog studija karstologije u Postojni Andrej Kranjc, vodeći teoretičari speleogeneze Wolfgang Dreybrodt i France Gabrovšek, geomorfolozi Ugo Sauro i Andrej Mihevc, urednik najpoznatije web stranice o pećinama „Showcaves.com“ Jochen Duckeck, te brojni stručnjaci koji rade u vodećim krškim instututima i delegati zemalja u Međunarodnoj speleoeloškoj uniji.

 


Zelena akcija / FoE Croatia pridružuje se međunarodnoj potpori Ivi Luciću

PODRŠKA ZA ŠPILJU VJETERNICU  

Zelena akcija / FoE Croatia pridružuje se međunarodnoj potpori Ivi Luciću, predsjedniku speleološke udruge Vjetrenica – Popovo polje iz BIH u nastojanjima da zaštite špilju Vjetrenicu u Popovom Polju, zaleđu Dubrovnika.

Špilja je ugrožena mogućim lošim uređenjem za turističke posjete (izgradnja staze, instalacija za osvjetljenje) bez prethodnog savjetovanja s ovlaštenim ljudima i institucijama, crpljenje vode iz špilje ili iz izvora Lukavac, te  radom obližnjeg kamenoloma.

Vjetrenica i Popovo polje uvršteni  su u Smaragdnu mrežu područja od posebnog značaja za zaštitu u Europi, te je Akademija nauka i umjetnosti BiH predložila osnivanje Višenamjenskog centra za krš Vjetrenica - Popovo polje u Zavali.

Kako je ovo područje od međunarodnog značaja za zaštitu prirode i krških ekosustava, a nalazi se u zaleđu Dubrovnika smatramo kako je neophodno da se i hrvatska javnost pridruži apelu za njenu zaštitu. Stoga pozivamo građane da podrže zaštitare potpisujući on-line peticiju na:  

http://www.ekoakcija.com/content/peticija-za-zastitu-vjetrenice


Prekid štrajka

Prenosimo pismo Ive Lučića objavljeno na www.vjetrenica.comDragi prijatelji,

nakon 14 dana prekinuo sam štrajk glađu. Dobro se osjećam, ali bih htio sačuvati zdravlje. Štrajk nije uspio u njegovim neposrednim ciljevima odbacivanja opasnosti od Vjetrenice, za što ćemo se nastaviti i dalje boriti, uspio je razbistriti situaciju oko Vjetrenice. Ona je prilično depresivna, jer je Vjetrenica bez ikakve valjane društvene odluke usmjerena prema privatnim džepovima. Trebalo bi otvoriti parlamentarnu diskusiju o budućem položaju Vjettrenice na podlozi naše ideje višenamjenskog centra za krš, koju je predložila ANUBiH, kao i kanidiaturu za Svjetsku listu, a podržale neke ugledne svjetske institucije i društva.

Ako bih ikoga za dosadašnji uspjeh Vjetrenice trebao posebno istaknuti, ne računajući one iz  gomile istraživača i novinara, onda su to dvojica ljudi: jedan na vrhu društvene piramide a drugi na dnu: akademik Božidar Matić, koji je svojim agilnim uglednom krčio put Vjetrenici u političkoj javnosti BiH, i Andrija Lučić, koji je brinuo neposredno oko Vjetrenice i zadnjih desetak godina svoga života u lokalnoj sredini doživio toliko poniženja zbog Vjerenice koje bi malo tko prihvatio.  

Hvala svima na velikoj podršci i trudu, onima koji su se borili, radili na peticiji, s medijima i u medijima, jednoj vojsci ljudi koja se tiho moli za ovaj projekt, svima.

Nastavimo raditi zajedno.

Jučer je na web stranicu bilo 9.400 posjetitelja. Danas je mirniji dan; stigao je veći broj poziva i sms-ova koji izražavaju zadovoljstvo što sam prekinuo štrajk, uz savjete kako jesti, komu se javiti i šta svakao izbjeći. Moja žena je, čini mi se, najsretnija. Smatra da je vrijeme da se prestanem baviti ovim ludostima i da se posvetim karijeri koja će nam donijeti neku zaradu da možemo normalno živjeti. Pored korespondencije, razgovora i i praćenja peticije, malo sam se više posvetio obitelji, korigirao jedan veliki tekst i vodio neke bilješke. Nekoliko puta sam jeo juhe. Trbuh se lako napuni. U sumrak, kao više puta do sada, prošetao sam do prijevoja Pribjena gomila, s kojeg puca predivan pogled na sjeverozapadni dio Popova polja. Odavde sam zadnjih mjesec dana promatrao više puta zalaske sunca za Žabu planinu i snimio stotine kadrova.

 


Tako je nekada govorio ministar, 2. dio

"Federalno ministarstvo okoliša i turizma je prepoznalo značaj špilje Vjetrenica, kao kategoriju posebnih prirodnih predjela ", Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma FBiH, za FENU, 17. svibnja 2007.

Prikupi sadržaj