Ponor Zalomke

Ponor Zalomke

Zalomka je rijeka ponornica u Nevesinjskom polju, jugoistočna Bosna i Hercegovina.

Prikupi sadržaj