Konjuh

Konjuh

Zaštićeni pejzaž „Konjuh” je područje izuzetno vrijednog diverziteta prirodnog i kulturnohistorijskog nasljeđa sa estetskim, ekološkim i kulturnim vrijednostima i sa velikom biološkom raznolikošću. Nalazi u centralnom dijelu planine Konjuh, u jugozapadnom dijelu Tuzlanskog kantona.

Prikupi sadržaj