Jama Ledana

Jama Ledana

Jama Ledana je speleološki objekat koji se nalazi na južnim padinama planine Bobija, opština Ribnik, Republika Srpska, BiH. Dubina jame je 180 metara. Jama Ledana je najveći ledeni podzemni objekat u Republici Srpskoj.

Prikupi sadržaj