aerozagađenje

Sarajevo je trenutno jedan od najzagađenijih gradova u Evropi

Količina prašine i sumpor-dioksida posljednjih nekoliko dana drastično je porasla i Sarajevo je trenutno jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, izjavio je Martin Tais, ekspert za zrak u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.


Mittalova čeličana postala proizvođač bolesti za Zeničane

Prije pet godina bolesti dišnih puteva u Zenici bile su na petom, a lani na drugom mjestu. Broj oboljelih i težina bolesti opasno se uvećava.


Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka

Ovim pravilnikom uređuju se granične vrijednosti kvaliteta zraka i ciljne vrijednosti kvaliteta zraka kao indikatori planiranja kvaliteta zraka u prostoru, te pragovi upozorenja i pragovi/granice uzbune za pravovremeno djelovanje u slučaju kratkotrajnih pojava nedozvoljeno zagađenog zraka.

Nivo: 
FBiH
Datum: 
23/10/2008

Postavljene stanice za mjerenje zagađenja zraka

U Sarajevu su postavljene mjerne stanice koje će, moguće je već sada predvidjeti, vrlo brzo postati vrući krompir u rukama vlasti, jer već juče su na Otoci izmjerene kritične vrijednost azotnih oksida.

Tvornice energije ili smrti?

Dok se političari u oba entiteta razmeću izjavama o gradnji novih termoelektrana i postojeće proizvode ogromne količine otrovnih materija.


Sarajevo dobilo opremu za polumobilno mjerenje kvaliteta zraka

Sarajevo je dobilo modernu opremu za praćenje zagađenosti zraka, što znači da će građani Sarajeva sa kašnjenjem od svega pola sata moći znati stepen zagađenja.
I kada ga saznaju, šta će se onda desiti?
Ministarstvo će opet izdati apel i onda će termoelektrana Kakanj, potaknuta apelom, prestati da zagađuje zrak?

Da li će se apel odnositi i na budućeg stranog vlasnika dijela termoelektrane Kakanj?


Utjecaj termoelektrana na okoliš

Sagorijevanje uglja je glavni uzrok stvaranja smoga, kiselih kiša, globalnog zagrijavanja i vazduhom prenošenih otrova.


Federalna Vlada odlučna u namjeri da pogorša kvalitet vazduha u našim gradovima

Federalna vlada, očito nezadovoljna dostignutim stepenom zagađenosti zraka, se odlučila na izgradnju još nekoliko zagađivača. Prelijepi kanjon Unca nam je također nepotrebni višak, pa će biti zamijenjen hidroelektranom i to u njemačkom vlasništvu.


Vijest o sarajevskom nečistom zraku je obišla planetu

Dok vijesti o sarajevskom nečistom zraku obilaze svijet, kantonalni funkcioneri se bore protiv zagađenja njihovim jedinim oružjem - vremenskom prognozom.


Saoštenjem, apelom i programima do čistog zraka!??

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, zbog povećane koncentracije zagađujućih supstanci u zraku, proglasilo prvu mjeru pripravnosti za posebne situacije, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.


Prikupi sadržaj