ris

Balkanski ris pred istrebljenjem

Balkanski ris, najmalobrojnija vrsta evropske mačke koja živi u planinama Makedonije, Crne Gore, Kosova, Srbije, Albanije i BiH, nalazi se pred istrebljenjem.

Naučnici navode da ih nema više od 100, a, osim čovjeka, ta najveća divlja mačka u Evropi nema drugih prirodnih neprijatelja. Ove mačke uglavnom ubijaju seljaci zbog skupocjenog krzna zlatno-smeđe boje.

Iako je za lovljenje risova predviđena kazna zatvora i do osam godina, ilegalci ne prestaju sa radom pošto do sada niko nije priveden pod tim optužbama.

Ali, risovi nestaju i zato što se nekontrolisanom sječom šuma uništavaju njihova staništa.

U Makedoniji i Albaniji čak je uveden video-nadzor. Bilježi se kretanje risova i prikupljaju se podaci u sklopu projekta kome je cilj da razvije strategije njihove zaštite u tamošnjim društvima.

Balkanski ris je nacionalni simbol Makedonije. Njegov lik nalazi se na poštanskim markama i novčićima.

Ima kratak rep, duge noge, tanak vrat te čuperke na ušima. Ova divlja životinja ne napada čovjeka.

Prikupi sadržaj