plastične vrećice

Koje vrećice imaju najmanji utjecaj na klimu?

Još uvijek neobjavljeno istraživanje Agencije za okoliš vlade Velike Britanije, do kojeg je došao Independent on Sunday, je pokazalo da su obične plastične vrećice napravljene od polietilena visoke gustoće (HDPE), obično korištene u prodavnicama, u stvari 'zelenije' nego alternative sa navodnim manjim utjecajem na okoliš.


Prikupi sadržaj