pošumljavanje

U narednih 20 godina veliko pošumljavanje Bjelašnice

Na južnim padinama Bjelašnice tokom 20 godina bit će zasađeno oko 20 miliona sadnica, a Kanton Sarajevo time će dobiti od osam do deset novih miliona kvadratnih metara šume.


Prikupi sadržaj