hidroelektrane

Posebna sjednica SO Foča o izgradnji hidroelektrana na Drini

Odbornici SO Foča podržali su realizaciju projekta „Gornja Drina“, kojom je Vlada RS planirala četiri hidroelektrane na Drini i Sutjesci, ali pod uvjetom da se prethodno održi javna rasprava, da Općina bude uključena u izradu projektne dokumentacije i da učestvuje u pregovorima sa strateškim partnerom kako bi svoje interese ugradila u ugovor o dodjeli koncesije.


Sačuvajmo prirodne ljepote Bosne i Hercegovine

Mi, studenti treće godine smjera Ekologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, ovim putem želimo da vam ukažemo na dešavanja u našoj okolini, kojih niste dovoljno svjesni ili ne želite biti svjesni.


Leci koji se dijele u ZE-DO kantonu uz račune za struju

Propagandni materijal koji se dijeli uz račune za struju u Zeničko-Dobojskom kantonu.

Izgleda da je ideja da ako se neistina ponovi dovoljno puta, s vremenom postaje istina. 


Mještani MZ Vranduk vjeruju da će im izgradnja hidroelektrane Vranduk donijeti prosperitet

Mještani MZ Vranduk vjeruju da će im izgradnja hidroelektrane Vranduk, čija će snaga biti 23, 31 megavata, donijeti prosperitet


Dogovor na štetu Neretve!

Ovom prilikom posjetiocima našeg sajta objavljujemo tekst dopisa što ga je načelnik općine Konjic uputio na više adresa.


"Ako do 2018. ne izgradimo nove elektrane, uvozićemo struju"

Ukoliko se ispune najave ministra energetike FBiH Vahida Heće i Premijera FBiH Mustafe Mujezinovića, do 2018. godine BiH bi, bar što se "većeg entiteta" tiče, mogla postati zemlja hidroelektrana i termoelektrana.


Zeleni BiH tužit će Heću i Općinsko vijeće Zenica

Vijećnici Općinskog vijeća Zenica jučer su većinom glasova dali prethodnu saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju HE Vranduk. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uputilo je zahtjev u kojem je navelo detalje koncesije za HE snage 23,31 MW na rijeci Bosna.


Mujezinović krši zakon zbog Vranduka

Povodom najave gradnje hidrocentrale na rijeci Bosni, u mjestu Vranduk, stranka Zeleni BiH danas je podsjetila da nadležne federalne institucije trebaju poštovati Zakon u kojem prema istom izvoru stoji: Zabranjena je bilo kakva gradnja objekata od mosta puta M-17 sredinom toka rijeke Bosne nizvodno i na lijevoj obali na kojoj se nalazi tvrđava Vranduk.

U istom pismu, Zeleni BiH pozivaju federalnog premijera Mustafu Mujezinovića da štiti zakone i da u svojim istupima za medije ne potiče njihovo kršenje.

- S obzirom na to da su naši političari ekološki nepismeni koristimo se prilikom da vas podsjetimo da je naša zemlja potpisnica Arhuske konvencije koja kod izgradnje takvih objekata, daje ovlaštenja lokalnoj zajednici da sama procijeni hoće li taj objekt imati negativne posljedice po stanovništvo. Konvencija o hranama iz San Franciska obvezuje investitora da upozna stanovništvo ispod i iznad brane o mogućim štetnim posljedicama, kaže se u priopćenju Zelenih BiH.

O ekološkim posljedicama ova stranka upoznala je općinske vlasti od kojih je zatraženo sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća i donošenje odluke o raspisivanju referenduma građana Zenice, gdje bi se izjasnili za ili protiv izgradnje HE "Vranduk".

- Od federalnih pravosudnih organa očekujemo da ispitaju ima li pravne osnove za pokretanje pravosudnog postupka protiv premijera Mujezinovića zbog kršenja navedenog zakona, pišu Zeleni BiH.


Obnova konjičke ćuprije i uništavanje čuda Neretve

Konačna rekonstrukcija davno porušenog otomanskog mosta u Konjicu, nagnala je poznatog bh. zaštitnika okoliša Tima Clancyja na alarmantna razmišljanja o našem odnosu prema Majci Prirodi u ovom dijelu BiH. I dok ponosno slavimo otvaranje mosta, zaboravljamo da ono što se dogodilo Konjicu i njegovoj okolini, u ekološkom smislu, u protekloj dekadi nije manje užasno od otimanja i grabeži u brutalnom ratu koji smo preživjeli. Šlag na tortu su ponovna nastojanja da se uzvodno od ovog grada izgradi brana na Neretvi, kojom bi se uništio i posljednji veći riječni tok u Evropi koji se može još uvijek podičiti sa nevjerovatnih 100km pitke vode.

Otpad dospijeva u Drinu i jezero HE

Do 5. maja ove godine mora biti obustavljena upotreba deponije čvrstog otpada u Nezucima kod Višegrada, koja je locirana neposredno uz akumulaciju i pregradnu branu Hidroelektrane Višegrad, stoji u Rješenju vodnog inspektora RS Radenka Sanda izdatom  31. oktobra 2008. godine.

Ovim rješenjem nalaženo je da se u roku od šest mjeseci izvrši saniranje zemljišta na kome se nalazi ova deponija i odredi nova lokacija za odlaganje otpada. Inspektor konstatuje da je položaj deponije u Nezucima jednim dijelom u vodnom zemljištu tako da tečni otpad dospijeva u akumulaciono jezero HE.

Krajem prošle godine o ovim problemima Skupštinu opštine upoznao je načelnik Tomislav Popović. Na njegov prijedlog formirane su komisije koje su od 16. januara aktivne na terenu u pronalaženju najpovoljnije lokacije za novu deponiju smeća.

U stručnoj službi opštine Višegrad kažu da su na vrijeme uložili žalbu na pomenuto Rješenje, tako da očekuju produžetak roka za otvaranje nove deponije.

Goraždani na mukama


Stanko Sojanović, v.d. načelnika Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, kaže da su u toku razgovori sa susjednim opštinama u gornjem Podrinju oko izgradnje regionalne deponije, što podržava i Svjetska banka, uz preporuku da se taj projekt provede na području Goražda.

Administracija opštine Goražde ima veliki problem oko pronalaženja lokacije na svom terenu pa će to biti veliki posao u narednim mjesecima za sve opštine gornjeg Podrinja.

Prikupi sadržaj