REC

Sutra predstavljanje Zelenog paketa za BiH

Ekološko-edukativni komplet "Zeleni paket za BiH" svečano će biti predstavljen 4. juna u Umjetničkoj galeriji BiH od 18 do 20 sati. Predstavljanje ovog materijala bit će održano uoči Svjetskog dana okoliša.
Okvirni akcioni plan za prilagođavanje regiona Jugoistočne Evrope klimatskim promjenama

U novembru 2008. godine u Sarajevu je održana ministarska konferencija o suočavanju regiona sa klimatskim promjenama, a u okviru Regionalnog vijeća za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC).

Klimatske promjene i biodiverzitet u Jugoistočnoj Evropi

Regionalni centar za životnu sredinu (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe - REC) i Evropski centar za zaštitu prirode (European Centre for Nature Conservation - ECNC) objavili su 2008.

Prikupi sadržaj