Bosna i Hercegovina

Velikom tetrijebu prijeti nestanak u bh. šumama

Od nekadašnjih 26, danas u BiH postoje samo dva registrovana pjevališta velikog tetrijeba. Na ovu opasnost ukazali su stručnjaci sa Šumarskog i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavnici NVO, lovačkih društava i šumarskih preduzeća na naučno-stručnom skupu koji je organiziralo Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva FBiH u bugojanskom planinarskom domu Duboka.

Velikog tetrijeba nema kao lovne divljači u Sloveniji i Hrvatskoj, a ukoliko se ne preduzmu konkretni koraci ista sudbina bi mogla zadesiti i našu zemlju. Jedna od mjera zaštite je smanjenje lovne sezone sa 60 na 30 dana ili proglašenje lovostaja na ovu ugroženu životinju, naglašeno je na skupu u Bugojnu.

- Naša generacija je kriva što je prije 47 godina nestao mali tetrijeb, a prethodna generacija je kriva što je u našoj zemlji nestao dabar. Mi smo odlučili da izvršimo reintrodukciju vrsta koje su izumrle. Sa dabrom smo to ostvarili, naselili ga u Donjem Vakufu i on se sada širi u rijeci Vrbas, krenuo je uz rijeku Semešnicu.

Za zaštitu velikog tetrijeba bilo bi dobro da šumari vrše eksploataciju tokom avgusta, septembra ili oktobra, a da u preostalim mjesecima te aktivnosti miruju, kada tetrijeb pjeva - kaže potpredsjednik Udruženja Sead Hadžiabdić.

Prikupi sadržaj