Bosna i Hercegovina

Srcem za Prenj

U ponedjeljak 19.7.2010. godine u 10.00 časova je zvanično pokrenuta Inicijativa za Prenj, potpisivanjem Protokola o saradnji kojeg su potpisali udruženja Fondeko, Centar za životnu sredinu, Eko tim, Re:Element i Eko akcija.


Izvještaj o statusu okoliša za Bosnu i Hercegovinu, mart 2008.

Ovaj Izvještaj o statusu okoliša za Bosnu i Hercegovinu za 2008. su uradili Green Visions.

Proljećno uređenje grada, povodom Dana planete Zemlje – Zavidovići 2010

Čišćenje Zavidovića i ulična kampanja povodom Dana planete Zemlje

Studija energetskog sektora u BiH, Modul 12 - Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije

U aprilu 2008. godine predstavljena je Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, opsežan dokument u 18 knjiga, čiji ciljevi su pomoć u definiranju državne energetske strategije, integriranje BiH u regionalno tržište energije i potrebne investicije u ovaj sektor do 2020. godine.

Umjesto da ostvaruje dobit, otpad završava na deponijama

U BiH se u praksi malo radi na preradi već iskorištenih sirovina, poput metala, stakla i papira, a otpad završava na deponijama, iako bi se na taj način mogla ostvariti značajna finansijska korist od otpada, kao i otvaranje novih radnih mjesta.


Sačuvajmo prirodne ljepote Bosne i Hercegovine

Mi, studenti treće godine smjera Ekologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, ovim putem želimo da vam ukažemo na dešavanja u našoj okolini, kojih niste dovoljno svjesni ili ne želite biti svjesni.


Opisano 117 vrsta koje obitavaju u BH rijekama

U Sanskom Mostu održana je promocija knjige „Slatkovodne ribe BiH“, autora prof. dr. Avde Sofradžije, poznatog stručnjaka u oblasti ihtiologije. Na promociji je ocijenjeno da se radi o prvom naučnom djelu ovakve vrste kod nas, posvećenom ribolovcima i ljubiteljima prirode.


BiH uvozi otpad

U BiH se uvoze ogromne količine polovne robe iz zemalja koje ih tretiraju kao otpad i koje se na taj način rješavaju smeća, upozorili su stručnjaci.


Nestabilnost klime: Osnovni koncepti i stanje u Bosni i Hercegovini

Prirodna ravnoteža gasova u atmosferi značajno je narušena djelovanjem ljudi tokom posljednjih dvije stotine godina. Posljedica ovog procesa je globalno povećanje temperature koje sa sobom donosi niz problema. Međunarodni napori za smanjenje koncentracije štetnih gasova u atmosferi konkretizovani su u Kyoto protokolu, amandmanu na Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama.  Bosna i Hercegovina, kao i sve zemlje u regionu, potpisnica je ovog Protokola, ali u njegovoj implementaciji postoje brojne poteškoće.

Okvirni akcioni plan za prilagođavanje regiona Jugoistočne Evrope klimatskim promjenama

U novembru 2008. godine u Sarajevu je održana ministarska konferencija o suočavanju regiona sa klimatskim promjenama, a u okviru Regionalnog vijeća za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC).

Prikupi sadržaj