Sokolac

Pećina Ledenica

Pećina Lednica (Ledenica) u Resanovcima kod Bosanskog Grahova, je 1965. proglašena specijalnim rezervatom. Lednica je dobila ime po ledu, koji se u zimskom periodu formira u ulaznoj dvorani i zadržava do jula i avgusta.

Prikupi sadržaj