Doboj

Mjesečno recikliraju 500 tona PET ambalaže

DOBOJ - U postrojenju Fabrike za reciklažu "Omorika" u Johovcu, kod Doboja, jedinoj fabrici ovog tipa na prostoru BiH, mjesečno bude reciklirano 500 tona PET ambalaže.

U ovoj fabrici je zaposleno dvadesetak radnika na poslovima prerade plastičnih boca zapremine od 0,33 do pet litara.

Fabrika ambalažu otkupljuje od građana, komunalnih preduzeća i firmi iz BiH, od Sarajeva, Gračanice i Tuzle, do Bijeljine, Prijedora i Gradiške.

"Dosadašnji otkup je bio izuzetno dobar, otkupna cijena je od 200 KM do 430 KM po toni, sve zavisi da li je ambalaža u bojama, mješavina ili čista, transparentna", navodi Mladen Damjanović, rukovodilac pogona u Johovcu.

Osim što vrši reciklažu korištene PET ambalaže, fabrika od prerađenog materijala proizvodi novu ambalažu.

"Mi dobijamo baliranu rinfuznu PET amabalažu koju stavljamo na traku i ona ide preko separatora na mlin, na pretpranje, pranje i od tog čistog materijala dobijamo fleks koji ide na drugu mašinu, na topljenje, zatim na duvaljku i dobijamo ambalažu koja se koristi za vodu, sokove, pivo", objašnjava Damjanović.

Rad fabričkih postrojenja za recikliranje podržavaju NVO koje se bave ekologijom, istučući kako bi reciklaži trebalo da bude posvećena veća pažnja u BiH.

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja građana "ToPeeR", kaže da oni planiraju uključiti se u akciju prikupljanja plastične ambalaže.

"Mislim da bi trebalo što više pogona za recikliranje, ne samo plastike, nego i motornog ulja, akumulatora. BiH bi se mogla izvući iz ekonomske krize ako bi pametno upravljala otpadom. Finansijska dobit bi bila velika ako bismo znali reciklirati sve ono što danas zovemo otpadom", kaže Šešlija.

Dragan Savić, predsjednik Udruženja građana "Priroda", smatra da je sve što se iz oblasti ekologije radi na području dobojske opštine korisno i dobro.

On ističe da će posjetiti pogon za reciklažu PET ambalaže i Upravi predložiti akciju za čišću sredinu u kojoj bi učestvovali svi koji se bave ekologijom.


Prikupi sadržaj