Bileća

Pećina Ponikva

Ponikva je pećina u Bosni i Hercegovini koja se koristi i kao tunel. Nalazi se u okolici Vareša.

Pećina se sastoji od jednog glavnog kanala koji ujedno služi kao tunel te dva manja aktivna kanala. U jednom od sporednih kanala ponire rječica Ponikva. Postoji i nekoliko fosilnih kanala.

Pećina Ljelješnica

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Velika pećina

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Prikupi sadržaj