Federacija BiH

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Problematika gradnje hidroelektrana na Uni: "Inžinjeri bez granica" iz Italije u Bihaću

Nakon što su došli na znanje o velikom broju projekata hidrocentrala koji bi uzrokovali teške posljedice prirodi i okolišu Bosne i Hercegovine, ova grupa volontera je odlučila da upozna bolje situaciju.


Komentari "Eko akcije" na Nacrt zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Nacrt zakona o zaštiti okoliša.

Komentari "Eko akcije" na Prednacrt zakona o okolišu Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Prednacrt zakona o zaštiti okoliša.

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBIH

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBiH

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša

Kao i obično, šanse da bilo šta izmijenimo u još jednom nacrtu okolišnog zakona su skoro pa nikakve, no ne odustajemo. Pozivamo sve zainteresovane da nam se u petak, 12.9. u 9.30h, pridruže u prostorijama Parlamenta FBiH gdje će se održati javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša.


Trebević će biti zaštićeno područje ako to dozvoli OV Stari Grad

Nakon što je federalni parlament u avgustu 2013. godine usvojio novi Zakon o zaštiti prirode sa odredbom koja općinama ostavlja mogućnost stavljanja veta na stvaranja novih zaštićenih područja u FBiH, naša su predviđanja da će Odluka o proglašenju zaštićenog pejsaža Trebević biti prva koja će naići na nepremostivi zid napravljen novim zakonom.


Građani Sanskog Mosta se protive izgradnji hidroelektrana na rijeci Sani

Građani Sanskog Mosta su poslali niz primjedbi na nacrt Prostornog plana Federacije BiH za period od 2008. do 2028.


Prikupi sadržaj