Federacija BiH

Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Problematika gradnje hidroelektrana na Uni: "Inžinjeri bez granica" iz Italije u Bihaću

Nakon što su došli na znanje o velikom broju projekata hidrocentrala koji bi uzrokovali teške posljedice prirodi i okolišu Bosne i Hercegovine, ova grupa volontera je odlučila da upozna bolje situaciju.


Komentari "Eko akcije" na Nacrt zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Nacrt zakona o zaštiti okoliša.

Komentari "Eko akcije" na Prednacrt zakona o okolišu Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Prednacrt zakona o zaštiti okoliša.

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBIH

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBiH

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša

Kao i obično, šanse da bilo šta izmijenimo u još jednom nacrtu okolišnog zakona su skoro pa nikakve, no ne odustajemo. Pozivamo sve zainteresovane da nam se u petak, 12.9. u 9.30h, pridruže u prostorijama Parlamenta FBiH gdje će se održati javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša.


Trebević će biti zaštićeno područje ako to dozvoli OV Stari Grad

Nakon što je federalni parlament u avgustu 2013. godine usvojio novi Zakon o zaštiti prirode sa odredbom koja općinama ostavlja mogućnost stavljanja veta na stvaranja novih zaštićenih područja u FBiH, naša su predviđanja da će Odluka o proglašenju zaštićenog pejsaža Trebević biti prva koja će naići na nepremostivi zid napravljen novim zakonom.


Prikupi sadržaj