Živinice

Nekontrolisano odlaganje jalovine iz rudnika Banovići ugrožava izvorišta pitke vode

I ova vijest iz Živinica je potvrda kako izgradnja novih termoelektrana i rudnika može biti prijetnja okolišu, sa nesagledivim posljedicama.


Pećina Vrelo

Prikupljanje informacija o ovom zaštićenom području je u toku.

Prikupi sadržaj