Sarajevo

Voda na Vrelu Bosne i dalje nije za piće

Nema kiša, pa je rano govoriti da li je otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži dalo neki rezultat, kaže Jasminka Simić.


Zrak bio zagađen 14 dana

Krivci su neispravna vozila, slab kvalitet goriva te propusti u radu tehničkih stanica, kaže Krvavac.


Inspekcije će pregledati i objekte na Bjelašnici

Ako jame budu čiste, nećemo zatvarati objekte, kaže Tirak • Analiza vode sa Vrela Bosne nakon što se posao završi.


Tirak: Zatvorit ćemo objekte sa nelegalnom kanalizacijom

Dobro očišćeno više od 90 posto kolektora. Naredne sedmice provjeravanje septičkih jama.


Jusić: Lako može doći do ekološkog incidenta!

Novac u Fondu za zaštitu okoliša FBiH samo leži na računu, kaže ministar. Za potpunu obnovu treba dva miliona KM.


Zagađeno lokalno izvorište Kobiljača

Dok traje čišćenje, mještanima vodu šalju cisternama, kažu iz Općine.


Simić: Izgraditi filtere za prečišćavanje

Nizak nivo je posljedica globalnog zagrijavanja, navodi Simić • I građani su krivi što je Miljacka prljava, kaže Šarić.


In memoriam za Josipovu stazu na Bjelašnici

Tekst i osvrt jednog planinara na nestanak najstarije staze na Bjelašnici, Josipove staze.


Početak kampanje «Srcem za Prenj» i biciklistička tura Sarajevo-Mostar-Bihać

U ponedjeljak 19.7.2010. godine u 10.00 časova, na lokaciji Trg Fra Grge Martića-plato ispred Katedrale, će zvanično biti pokrenuta Inicijativa za Prenj, potpisivanjem Protokola o saradnji. Činom potpisivanja i formiranja Inicijative za Prenj će biti najavljen početak kampanje «Srcem za Prenj».


Prikupi sadržaj