Sarajevo | Eko akcija

Sarajevo

Brutalna sječa šume na planinama oko Sarajeva

Na planinama oko Sarajeva se vrši intezivna sječa šume. Od šumskih sastojina je naročito ugrožena bukva koja završava kao ogrijevno drvo. Brutalna i divljačka sječa šume iza sebe ostavlja pustoš.


Vode Vrela Bosne su manje zagađene???

Dobre vijesti su stigle sa Vrela Bosne, nadajmo se da će i potrajati i nakon što bjelašnički apartmani, iz kojih vode porijeklo bakterije u vodama Vrela, se popune brojnim zimskim gostima.
Postavlja se i pitanje, zašto bi Fond za zaštitu okoliša FBiH trebao da podmiri troškove sanacije štete za koju je odgovoran prvenstveno KJKP "Vodovod i kanalizacija"?


Kanton Sarajevo pravi registar emisija

Kanton Sarajevo izrađuje registar emisija u zrak. Nadajmo se da će podaci iz registra biti dostupni i javnosti.


Ne kupajte se u sarajevskim rijekama!

Kao i svake godine iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo nam jave očekivanu vijest - da je kupanje u sarajevskim rijekama opasno po zdravlje.


Plan upravljanja spomenikom prirode "Skakavac"

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je objavilo Plan upravljanja spomenikom prirode Skakavac. Komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti do 10.04.2011.godine


Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

Krokodilske suze odgovornih za otpad u Sarajevu

Umjesto da porade na recikliranju otpada u Sarajevu, što bi dovelo do dramatičnog smanjenja potrebnog prostora za odlaganje otpada na postojećoj deponiji, nadležni razmišljaju samo o tome kako da i dalje povećavaju prostor deponije, za skupe novce. Do kada?


Voda na Vrelu Bosne i dalje nije za piće

Nema kiša, pa je rano govoriti da li je otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži dalo neki rezultat, kaže Jasminka Simić.


Zrak bio zagađen 14 dana

Krivci su neispravna vozila, slab kvalitet goriva te propusti u radu tehničkih stanica, kaže Krvavac.


Inspekcije će pregledati i objekte na Bjelašnici

Ako jame budu čiste, nećemo zatvarati objekte, kaže Tirak • Analiza vode sa Vrela Bosne nakon što se posao završi.


Prikupi sadržaj