Sanski Most

Pećina Hrustovača

Hrustovačka pećina i arheološki lokalitet nalazi se u selu Hrustovu, na oko 12 kilometara od Sanskog Mosta. Kulturni pejsaž Hrustovačke pećine proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine prirodne i antropogene sastavnice spilje in situ, kao i pokretni arheološki materijal deponiran u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Dabarska pećina

Dabarska pećina se nalazi na prostoru općine Sanski Most, Bosna i Hercegovina. Smještena je uz izvor riječice Dabar u istoimenom selu. Jedan od izvorišnih krakova Dabra ima povremeni izvor unutar same pećine. Pećina je neistražena i niko pouzdano ne zna koliko je duga i duboka.

Prikupi sadržaj