Olovo

Klisura Čude

Klisura Čude kod Olova

Olovo: Ne mogu platiti ni opravku vozila, pa smeće moraju utovarati ručno

Radnici JKP „Bioštica“ iz Olova, koje je u stečaju već nekoliko godina, ovih dana ulažu maksimalne napore kako bi održali čistoću grada i prigradskih naselja. Naime, prije 20 dana jedino specijalno vozilo za odvoz smeća koje imaju ostalo je u kvaru, pa su se komunalci našli u situaciji da se snalaze kako znaju i umiju.


Prikupi sadržaj