Olovo

Klisura Čude

Klisure Čude u mjestu Čude kod Olova sastoje se od tri dijela koja imaju ukupnu dužinu 1100 metara. Prva, klisura Stijena se okomito obrušava u rijeku Stupčanicu. Glavna klisura koja se nalazi 1,5 km od prve naziva se Čude-Klam. Dio ove klisure pod nazivom Srihin je dijelom potpuno gol i okomit, a dug je otprilike 350 i visok preko 200 metara.

Olovo: Ne mogu platiti ni opravku vozila, pa smeće moraju utovarati ručno

Radnici JKP „Bioštica“ iz Olova, koje je u stečaju već nekoliko godina, ovih dana ulažu maksimalne napore kako bi održali čistoću grada i prigradskih naselja. Naime, prije 20 dana jedino specijalno vozilo za odvoz smeća koje imaju ostalo je u kvaru, pa su se komunalci našli u situaciji da se snalaze kako znaju i umiju.


Prikupi sadržaj