Konjic | Eko akcija

Konjic

Zagađivač Trešanice je pronađen!

Kantonalni vodoprivredni inspektor podnio je Općinskom sudu za prekršaje iz Konjica zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica „P.N.“ Sarajevo, podružnica Konjic kao i protiv odgovorne osobe J.B. sa mjestom boravka u Sarajevu.


Ekološki incident na vodotoku Trešanice

U ranim jutarnjim satima, dana 10.03.2011. godine, građani Konjica ugledali su rijeku Trešanicu, pritoku Neretve koja protiče kroz grad, u novom ruhu: dno rijeke prekriveno sivo-bijelim slojem taloga. Nesumnjivo da je „neko“ pod okriljem noći istresao u rijeku talog, koji je vjerovatno kao nusproizvod nastao u tehnološkom procesu.


EKOLOŠKA VOLONTERSKA AKCIJA - MZ BIJELA, KONJIC - POZIV, SVIMA

NVO "Centar života" Konjic i NGG "Volonteri i prijatelji Konjica" pozivaju sve sugrađane Konjica, omladinu i nezaposlene, da se priključe volonterskoj ekološkoj akciji - pomoć u čišćenju otpada u MZ Bijela, općina Konjic.


Smeće nošeno bujicom vode stiglo do sela Bijela

Nedavne padavine na području konjičke općine, između ostalog, prouzrokovale su i odron dijela gradske deponije na lokalitetu Vrabač, a smeće nošeno bujicom vode stiglo je do sela Bijela.

- Ovo je katastrofalno. Ogromne su količine smeća uz obale, a ja imam problem i sa strujom i telefonom - kazao je Petar Andrić, koji živi u naselju Mladeškovići gdje je situacija i najteža.


Stotine hiljada kubika smeća iz deponije u naseljima

Ekološki incident pogodio je općinu Konjic. Usljed obilnih kiša podigao se vodostaj rijeka Ljuta i Bijela koje su stotine hiljada kubika smeća s konjičke deponije Vrabac u bujici nanijele u naselja, javlja Federalna televizija.


Kanjon Rakitnice

Kanjon Rakitnice između planina Bjelašnice i Visočice

Dolomitično područje Vrtaljica

Dolomitično područje Vrtaljica kod Konjica

TIKA uložila 500.000 eura

Svečanim presijecanjem vrpce, predsjednik Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) Musa Kulaklikaja, načelnik općine Konjic Emir Bubalo, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva Mirsad Kurtović i turski ambasador u BiH Vefahan Ođak, otvorili su Centar za ribarstvo "Neretva" na Boračkom jezeru.


Obnova konjičke ćuprije i uništavanje čuda Neretve

Konačna rekonstrukcija davno porušenog otomanskog mosta u Konjicu, nagnala je poznatog bh. zaštitnika okoliša Tima Clancyja na alarmantna razmišljanja o našem odnosu prema Majci Prirodi u ovom dijelu BiH. I dok ponosno slavimo otvaranje mosta, zaboravljamo da ono što se dogodilo Konjicu i njegovoj okolini, u ekološkom smislu, u protekloj dekadi nije manje užasno od otimanja i grabeži u brutalnom ratu koji smo preživjeli. Šlag na tortu su ponovna nastojanja da se uzvodno od ovog grada izgradi brana na Neretvi, kojom bi se uništio i posljednji veći riječni tok u Evropi koji se može još uvijek podičiti sa nevjerovatnih 100km pitke vode.

Ništa više neće biti kao prije

„Ništa više neće biti kao prije kada se projekat sistema HE na Gornjoj Neretvi bude realizirao“. Ovo je izjava čelnih ljudi konzorcija Intrade energija – Hidrogradnja – Energoinvest koja se više puta čula na njihovoj prezentaciji projekta HES Gornja Neretva koja je održana 19.02.2008. g. u Sarajevu. Zanimljivo je da isto već godinama govore protivnici projekta samo uz opasku da pri tom koriste kondicional: „ako bi se, ne daj Bože, projekat realizirao“. Naravno, riječi su iste, ali je smisao dijametralno suprotan.
Prezentacija projekta pretencioznog naziva „Čiste ideje - čista energija“ je očajnički napor konzorcija u spašavanju projekta i dobijanju koncesije na osnovu samoinicijativne ponude. Stoga i ne čudi spisak zvanica iz koga se jasno vidi da su pozvani svi oni koji odlučuju i koji lobiraju za projekat. Naravno, na skup nisu pozvani istaknuti znanstvenici i eksperti koji bi mogli ugroziti dirigirani rezultat ovog skupa. Metodom selekcije frizirani su i pozivi predstavnicima medija, a o tome da za NVO sektor na skupu nije bilo mjesta ne treba posebno ni naglašavati. Datum prezentacije nije slučajno izabran jer se sutradan na Parlamentu FBiH trebalo odlučiti o izgradnji elektro-energetskih objekata. Međutim, organizatori skupa ostali su razočarani odzivom jer pozvani vrh najjače stranke u FBiH u potpunosti je bojkotirao prezentaciju. Isti oni koji su osporili dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude.
A na skupu već viđene stvari: govor autora projekta o visokom tehničkom nivou, o najvećim ekološkim standardima, o potpuno ispoštovanoj zakonskoj proceduri itd. „Nama draga Neretva - kako reče promotor ekološke studije - ostaće maksimalno zaštićena, a šanse za razvoj turizma, ribogojilišta itd. biće osnova za razvoj i prosperitet lokalne zajednice“. Izjava rukovodilaca Intrade energije da bi radovi mogli početi odmah nakon zaključenja ugovora o koncesiji van svake je pameti kada se zna da je projekat tek u fazi idejnog rješenja bez ikakvih istražnih radova na terenu. Opet se u izlaganju čulo o maksimalnoj podršci lokalne zajednice (anketa i 90% zagovornika brana), a o onim drugim (peticija sa 15.000 potpisa protiv brana) ni riječi. Također, ni jednom riječju se nisu spomenuli ultimativni zahtjevi općine Konjic.
Učesnicima skupa nisu mogle promaći ni činjenice da je federalni javni pravobranilac osporio zakonitost procedure makar to i stidljivo i marginalno bilo rečeno. Koliko je skup obavio valjano zadaću pokazao je sutrašnji dan: na prijedlog premijera Brankovića Parlament je ponovo, po drugi put, odložio raspravu o izgradnji elektro-energetskih objekata

Prikupi sadržaj