Kladanj

Klisura Ujča

Dva kilometra od Kladnja na jugozapadnoj strani pored ceste Kladanj - Tuzla nalazi se klisura Ujča – rezervat prirodnih predjela. U neposrednoj blizini nalazi se istoimena riječica. Klisura je duga 250, a visoka preko 150 metara. U razmaku od 20 metara nalaze se dva ulaza u pećine do koji se može doći samo uz posjedovanje posebne opreme.

Pećina u Brateljevićima

Djevojačka ili Brateljevićka pećina nalazi se u Brateljevićima, zapadno od Kladnja. Smještena je na udaljenosti 1 km od naselja iznad desne obale rječice Bukovice, pritoke Drinjače, oko 30 metara visoko iznad doline. Znatnih je dimenzija, dužine 250 m, širine do 30 m i visine do 20 m. U pećini nalazi se djevojački grob po kome je pećina i nazvana. Dio pećine uređen je za turističku posjetu.

Prikupi sadržaj