Ilijaš

Đuričina pećina

Đuričina pećina se nalazi u blizini Bijambarske pećine između naselja Krivajevići i Nišići, općina Ilijaš.

Ova pećina je zanimljiva zbog toga što se nalazi u uvali do koje se dolazi prolaskom ispod kamenog svoda koji je visok 1,5 metar. Pećina ima lijevi i desni krak dug 25 metara sa puno manjih otvora za koje se smatra da povezuju Đuričinu i Bijambarsku pećinu.

Prikupi sadržaj