Gračanica

Promocija pilot projekta “Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na teritoriji općine Gračanica"

Udruženje Bihpak je, u saradnji sa načelnikom općine Gračanica, gosp. Nusretom Helićem i udruženjem Eko Oaza, u petak, 13. 11. 2009. godine u Bosanskom kulturnom centru organizovalo medijsku promociju pilot projekta “Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na teritoriji općine Gračanica''.


Prikupi sadržaj