Bugojno

Prestaje odvoz otpada na deponiju

Višegodišnji zahtjev mještana bugojanskog naselja Gaj da se deponija koja se nalazi nadomak njihovih kuća izmjesti na drugo područje, dobrim dijelom je ispunjen postizanjem zaključka o njenom stavljanju van upotrebe.


Lovočuvar fotografirao krivolovce

Na području lovišta kojim gazduje Lovačko društvo Bugojno sve češći je krivolov neodgovornih lovaca i osoba s područja drugih općina SBK, najčešće općine Novi Travnik. Jedan takav incident dogodio se u zoni Lovačke sekcije Drvetine, tačnije na području Koša, na lokaciji poznatoj kao Harambašića Luka.

Krivolovce je otkrio i fotografisao, a potom i prijavio lovočuvar Dževad Nuhić. Bili su oko 10 kilometara duboko u terenu LS Drvetine i ustrijelili su srnu, zaštićenu divljač, odsjekli joj glavu, a kako su se dali u bijeg nisu stigli oguliti nesretnu životinju.

- Ovo je problem koji je sve intenzivniji i kako se sa obje strane, kod lovaca iz Bugojna i krivolovaca iz Novog Travnika radi o naoružanim osobama, realna je opasnost od neželjenih posljedica. Fotografisane osobe su čak prijetile i smrću našem lovočuvaru. Od MUP-a zahtijevamo konkretnu akciju jer do sada naše prijave protiv krivolovaca čak sa konkretnim i preciznim imenima i prezimenima nisu dale nikakvog rezultata - kaže  predsjednik LD Bugojno Nedžad Haračić.


Prikupi sadržaj